• 04
 • 03
 • 01
 • 02
 1. Plan zajęć dla I i II roku– 20118/2019

   

  PODYPLOMOWE STUDIA KIEROWNICTWA DUCHOWEGO

  Plan zajęć dla I i II roku– 20118/2019

 2. ELEMENTY PSYCHOLOGII W FORMACJI DUCHOWEJ CZŁOWIEKA

  Ks. prof. UKSW dr hab. Marek Tatar

 3. DUCHOWOŚĆ DLA WSZYSTKICH – KIM JESTEŚMY I CZYM SIE ZAJMUJEMY

  JEŚLI MASZ CHWILKĘ CZASU – SIĄDŹ WYGODNIE – OBEJRZYJ – POMYŚL – PRZEMÓDL – PRZYJDŹ

  https://www.youtube.com/watch?v=QrSgYaj8Kkg

 4. STUDIA DOKTORANCKIE DUCHOWOŚCI UKSW

  W TROSCE O ROZWÓJ DUCHOWY WIERZĄCYCH

  KIERUJEMY SWOJE ZAPROSZENIE DO:

   • Księży zainteresowanych duchowością, ojców duchownych seminariów diecezjalnych oraz zakonnych, ojców duchownych dekanatów oraz wspólnot, spowiedników i kierowników duchowych, kapelanów różnorodnych grup społecznych, moderatorów Ruchów oraz Stowarzyszeń.
   • Sióstr zakonnych, mistrzyń postulatów, nowicjatów, junioratów, formatorek życia zakonnego, przełożonych oraz odpowiedzialnych za wspólnoty sióstr.
   • Katechetów i katechetek pracujących z młodzieżą szkolną.
   • Świeckich liderów oraz odpowiedzialnych za rozwój Stowarzyszeń, Ruchów, Zrzeszeń i Wspólnot. Świeckich doradców duchowych oraz formatorów duchowych, animatorów duchowości małżeńskiej i rodzinnej.
   • Wszystkich zainteresowanych formacją oraz poznawaniem duchowości

   

  STUDIA ODBYWAJĄ SIĘ W CYKLU DZIENNYM ORAZ ZAOCZNYM

  KONTAKT:

  Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

  ul. Dewajtis 5, 01 – 815 Warszawa

   tel. (22) 561 88 56 e-mail: wtdz@uksw.edu.pl

  Autobus 103, 121, 181: Przystanek UKSW

  Metrem – Stacja Wawrzyszew: Tramwaj 6,  17  - Przystanek UKSW

 5. KIERUNKI NAUKOWO-BADAWCZE DUCHOWOŚCI UKSW

  DUCHOWOŚĆ KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO:

 6. PODYPLOMOWE STUDIUM KIEROWNICTWA DUCHOWEGO UKSW

  REKRURTACJA ROZPOCZĘTA !!!

  ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W CYLU DWULETNIM

  CZTERY SEMESTRY

  DWIE SOBOTY W MIESIĄCU W GODZ. OD 9.00 DO 17.00

  OBEJMUJĄ WYKŁADY ORAZ ĆWICZENIA

  FORMACJA

  KAPAŁŃSKA ZAKONNA ŚWIECKICH

  Pozostałe informacje w „zakładce”

 7. SYMPOZJA NAUKOWE