• 04
 • 03
 • 01
 • 02
 1. PODYPLOMOWE STUDIA KIEROWNICTWA DUCHOWEGO Plan zajęć dla I i II roku– 20118/2019

 2. PLAN ZAJĘĆ PSKD 2018-2019

   

  PODYPLOMOWE STUDIA KIEROWNICTWA DUCHOWEGO

  Plan zajęć dla I i II roku– 20118/2019

  Semestr I-II

   

  20.10.2018

  Godziny Przedmiot Prowadzący sala
  800 – 930 Rozwój duchowy na drodze życia konsekrowanego Ks. prof. UKSW dr hab. W. Gałązka 417
  945 – 1115 Rozwój duchowy na drodze życia konsekrowanego Ks. prof. UKSW dr hab. W. Gałązka 417
  1130 – 1300 Kierownictwo duchowe na drodze zjednoczenia mistycznego Ks. prof. dr hab. S. Urbański 417
  1330 – 1500 Kierownictwo duchowe na drodze zjednoczenia mistycznego Ks. prof. dr hab. S. Urbański 417
  1515 – 1645 Współczesne koncepcje kierownictwa duchowego Ks. dr P. Gwiazda 417

   

  24.11.2018

  Godziny Przedmiot Prowadzący sala
  800 – 930 Kierownictwo duchowe na drodze zjednoczenia mistycznego Ks. prof. dr hab. S. Urbański 417
  945 – 1115 Kierownictwo duchowe na drodze zjednoczenia mistycznego Ks. prof. dr hab. S. Urbański 417
  1130 – 1300 Duchowość i formacja powołania kapłańskiego Ks. prof. UKSW dr hab. Marek Tatar 417
  1330 – 1500 Rozwój duchowy na drodze życia konsekrowanego Ks. prof. UKSW dr hab. W. Gałązka 417
  1515 – 1645 Rozwój duchowy na drodze życia konsekrowanego Ks. prof. UKSW dr hab. W. Gałązka 417

   

  12.01.2019

  Godziny Przedmiot Prowadzący sala
  800 – 930 Współczesne koncepcje kierownictwa duchowego Ks. dr P. Gwiazda 417
  945 – 1115 Współczesne koncepcje kierownictwa duchowego Ks. dr P. Gwiazda 417
  1130 – 1300 Rozwój duchowy na drodze życia konsekrowanego Ks. prof. UKSW dr hab. W. Gałązka 417
  1330 – 1500 Rozwój duchowy na drodze życia konsekrowanego Ks. prof. UKSW dr hab. W. Gałązka 417

   

  26.01.2019

  Godziny Przedmiot Prowadzący sala
  800 – 930 Duchowość i formacja powołania kapłańskiego Ks. prof. UKSW dr hab. Marek Tatar 417
  945 – 1115 Kierownictwo duchowe na drodze zjednoczenia mistycznego Ks. prof. dr hab. S. Urbański 417
  1130 – 1300 Kierownictwo duchowe na drodze zjednoczenia mistycznego Ks. prof. dr hab. S. Urbański 417
  1330 – 1500 Współczesne koncepcje kierownictwa duchowego Ks. dr P. Gwiazda 417
  1515 – 1645 Współczesne koncepcje kierownictwa duchowego Ks. dr P. Gwiazda 417

   

  09.02.2019

  Godziny Przedmiot Prowadzący sala
  800 – 930 Kierownictwo duchowe na drodze zjednoczenia mistycznego Ks. prof. dr hab. S. Urbański 417
  945 – 1115 Duchowość i formacja powołania kapłańskiego Ks. prof. UKSW dr hab. Marek Tatar 417
  1130 – 1300 Duchowość małżeństwa i rodziny Ks. prof. dr hab. Cz. Parzyszek 417
  1330 – 1500 Duchowość małżeństwa i rodziny Ks. prof. dr hab. Cz. Parzyszek 417

   

  23.02.2019

  Godziny Przedmiot Prowadzący sala
  800 – 930 Współczesne koncepcje kierownictwa duchowego Ks. dr P. Gwiazda 417
  945 – 1115 Duchowość małżeństwa i rodziny Ks. prof. dr hab. Cz. Parzyszek 417
  1130 – 1300 Duchowość małżeństwa i rodziny Ks. prof. dr hab. Cz. Parzyszek 417
  1330 – 1500 Psychologia i duchowość w życiu wspólnym Ks. dr K. Wójcik 417
  1515 – 1645 Psychologia i duchowość w życiu wspólnym Ks. dr K. Wójcik 417

   

   

  09.03.2019

  Godziny Przedmiot Prowadzący sala
  800 – 930 Duchowość i formacja powołania kapłańskiego Ks. prof. UKSW dr hab. Marek Tatar 417
  945 – 1115 Duchowość i formacja powołania kapłańskiego Ks. prof. UKSW dr hab. Marek Tatar 417
  1130 – 1300 Duchowość małżeństwa i rodziny Ks. prof. dr hab. Cz. Parzyszek 417
  1330 – 1500 Duchowość małżeństwa i rodziny Ks. prof. dr hab. Cz. Parzyszek 417
  1515 – 1645 Teologia modlitwy s. dr. E. Korbut 417

   

   

  06.04.2019

  Godziny Przedmiot Prowadzący sala
  800 – 930 Duchowość i formacja powołania kapłańskiego Ks. prof. dr. hab. S. Urbański 417
  945 – 1115 Duchowość wobec współczesnej kultury Ks. dr. M. Kotyński 417
  1130 – 1300 Psychologia i duchowość w życiu wspólnym Ks. dr K. Wójcik 417
  1330 – 1500 Psychologia i duchowość w życiu wspólnym Ks. dr K. Wójcik 417

   

   

  27.04.2019

  Godziny Przedmiot Prowadzący sala
  800 – 930 Duchowość wobec współczesnej kultury Ks. dr. M. Kotyński 417
  945 – 1115 Duchowość wobec współczesnej kultury Ks. dr. M. Kotyński 417
  1130 – 1300 Duchowość wobec współczesnej kultury Ks. dr. M. Kotyński 417
  1330 – 1500 Psychologia i duchowość w życiu wspólnym Ks. dr K. Wójcik 417
  1515 – 1645 Psychologia i duchowość w życiu wspólnym Ks. dr K. Wójcik 417

   

  18.05.2019

  Godziny Przedmiot Prowadzący sala
  800 – 930 Psychologia i duchowość w życiu wspólnym Ks. dr K. Wójcik 417
  945 – 1115 Psychologia i duchowość w życiu wspólnym Ks. dr K. Wójcik 417
  1130 – 1300 Teologia modlitwy s. dr. E. Korbut 417
  1330 – 1500 Teologia modlitwy s. dr. E. Korbut 417
  1515 – 1645 Teologia modlitwy s. dr. E. Korbut 417

   

  01.06.2019

  Godziny Przedmiot Prowadzący sala
  800 – 930 Duchowość wobec współczesnej kultury Ks. dr. M. Kotyński 417
  945 – 1115 Duchowość wobec współczesnej kultury Ks. dr. M. Kotyński 417
  1130 – 1300 Duchowość wobec współczesnej kultury Ks. dr. M. Kotyński 417
  1330 – 1500 Teologia modlitwy s. dr. E. Korbut 417
  1515 – 1645 Teologia modlitwy s. dr. E. Korbut 417

   

   

 3. ELEMENTY PSYCHOLOGII W FORMACJI DUCHOWEJ CZŁOWIEKA

  Ks. prof. UKSW dr hab. Marek Tatar

 4. DUCHOWOŚĆ DLA WSZYSTKICH – KIM JESTEŚMY I CZYM SIE ZAJMUJEMY

  JEŚLI MASZ CHWILKĘ CZASU – SIĄDŹ WYGODNIE – OBEJRZYJ – POMYŚL – PRZEMÓDL – PRZYJDŹ

  https://www.youtube.com/watch?v=QrSgYaj8Kkg

 5. STUDIA DOKTORANCKIE DUCHOWOŚCI UKSW

  W TROSCE O ROZWÓJ DUCHOWY WIERZĄCYCH

  KIERUJEMY SWOJE ZAPROSZENIE DO:

   • Księży zainteresowanych duchowością, ojców duchownych seminariów diecezjalnych oraz zakonnych, ojców duchownych dekanatów oraz wspólnot, spowiedników i kierowników duchowych, kapelanów różnorodnych grup społecznych, moderatorów Ruchów oraz Stowarzyszeń.
   • Sióstr zakonnych, mistrzyń postulatów, nowicjatów, junioratów, formatorek życia zakonnego, przełożonych oraz odpowiedzialnych za wspólnoty sióstr.
   • Katechetów i katechetek pracujących z młodzieżą szkolną.
   • Świeckich liderów oraz odpowiedzialnych za rozwój Stowarzyszeń, Ruchów, Zrzeszeń i Wspólnot. Świeckich doradców duchowych oraz formatorów duchowych, animatorów duchowości małżeńskiej i rodzinnej.
   • Wszystkich zainteresowanych formacją oraz poznawaniem duchowości

   

  STUDIA ODBYWAJĄ SIĘ W CYKLU DZIENNYM ORAZ ZAOCZNYM

  KONTAKT:

  Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

  ul. Dewajtis 5, 01 – 815 Warszawa

   tel. (22) 561 88 56 e-mail: wtdz@uksw.edu.pl

  Autobus 103, 121, 181: Przystanek UKSW

  Metrem – Stacja Wawrzyszew: Tramwaj 6,  17  - Przystanek UKSW

 6. KIERUNKI NAUKOWO-BADAWCZE DUCHOWOŚCI UKSW

  DUCHOWOŚĆ KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO:

 7. PODYPLOMOWE STUDIUM KIEROWNICTWA DUCHOWEGO UKSW

  REKRURTACJA ROZPOCZĘTA !!!

  ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W CYLU DWULETNIM

  CZTERY SEMESTRY

  DWIE SOBOTY W MIESIĄCU W GODZ. OD 9.00 DO 17.00

  OBEJMUJĄ WYKŁADY ORAZ ĆWICZENIA

  FORMACJA

  KAPAŁŃSKA ZAKONNA ŚWIECKICH

  Pozostałe informacje w „zakładce”

 8. SYMPOZJA NAUKOWE