• 04
 • 03
 • 01
 • 02
 1. Plan zajęć 2019-2020

  PODYPLOMOWE STUDIA KIEROWNICTWA DUCHOWEGO

   

  Plan zajęć dla I i II roku– 2019/2020

   

  Semestr I-II

   

  19.10.2019

  Godziny Przedmiot Prowadzący sala
  800-930 Antropologiczne podstawy duchowości chrześcijańskiej Tatar M. Ks. dr hab. prof UKSW
  945-1115 Antropologiczne podstawy duchowości chrześcijańskiej Tatar M. Ks. dr hab. prof UKSW
  1130-1300 Podstawy teologiczne i zasady kierownictwa duchowego Ogórek P.P. O prof. dr hab.
  1330-1500 Podstawy teologiczne i zasady kierownictwa duchowego Ogórek P.P. O prof. dr hab.
  1515-1645 Drogi rozwoju życia duchowego Parzyszek Cz. Ks. prof. dr. hab.

   

  09.11.2019

  Godziny Przedmiot Prowadzący sala
  800-930 Podstawy teologiczne i zasady kierownictwa duchowego Ogórek P.P. O prof. dr hab.
  945-1115 Podstawy teologiczne i zasady kierownictwa duchowego Ogórek P.P. O prof. dr hab.
  1130-1300 Drogi rozwoju życia duchowego Parzyszek Cz. Ks. prof. dr. hab.
  1330-1500 Drogi rozwoju życia duchowego Parzyszek Cz. Ks. prof. dr. hab.
  1515-1645 Formacja duchowa wobec problemów rozwojowych dzieci i młodzieży p. Błażej Szostek dr

   

  23.11.2019

  Godziny Przedmiot Prowadzący sala
  800-930 Drogi rozwoju życia duchowego Parzyszek Cz. Ks. prof. dr. hab.
  945-1115 Drogi rozwoju życia duchowego Parzyszek Cz. Ks. prof. dr. hab.
  1130-1300 Antropologiczne podstawy duchowości chrześcijańskiej Tatar M. Ks. dr hab. prof UKSW
  1515-1645 Antropologiczne podstawy duchowości chrześcijańskiej Tatar M. Ks. dr hab. prof UKSW

   

   

   

   

  25.01.2020

  Godziny Przedmiot Prowadzący sala
  800-930 Antropologiczne podstawy duchowości chrześcijańskiej Tatar M. Ks. dr hab. prof UKSW
  945-1115 Podstawy teologiczne i zasady kierownictwa duchowego Ogórek P.P. O prof. dr hab.
  1130-1300 Podstawy teologiczne i zasady kierownictwa duchowego Ogórek P.P. O prof. dr hab.
  1330-1500 Podstawy teologiczne i zasady kierownictwa duchowego Ogórek P.P. O prof. dr hab.
  1515-1645 Formacja duchowa wobec problemów rozwojowych dzieci i młodzieży p. Błażej Szostek dr

   

  08.02.2020

  Godziny Przedmiot Prowadzący sala
  800-930 Formacja duchowa wobec problemów rozwojowych dzieci i młodzieży p. Błażej Szostek dr
  945-1115 Formacja duchowa wobec problemów rozwojowych dzieci i młodzieży p. Błażej Szostek dr
  1130-1300 Formacja duchowa w epoce mediów Fertacz A. Ks. dr
  1330-1500 Formacja duchowa w epoce mediów Fertacz A. Ks. dr

   

  22.02.2020

  Godziny Przedmiot Prowadzący sala
  800-930 Antropologiczne podstawy duchowości chrześcijańskiej Tatar M. Ks. dr hab. prof UKSW
  945-1115 Drogi rozwoju życia duchowego Parzyszek Cz. Ks. prof. dr. hab.
  1130-1300 Drogi rozwoju życia duchowego Parzyszek Cz. Ks. prof. dr. hab.
  1330-1500 Formacja duchowa chrześcijanina według Biblii J. Kucharski ks. dr.
  1515-1645 Formacja duchowa chrześcijanina według Biblii J. Kucharski ks. dr.

   

   

   

   

   

   

   

   

  07.03.2020

  Godziny Przedmiot Prowadzący sala
  800-930 Formacja duchowa w epoce mediów Fertacz A. Ks. dr
  945-1115 Formacja duchowa w epoce mediów Fertacz A. Ks. dr
  1130-1300 Formacja duchowa wobec problemów rozwojowych dzieci i młodzieży p. Błażej Szostek dr
  1330-1500 Formacja duchowa wobec problemów rozwojowych dzieci i młodzieży p. Błażej Szostek dr
  1515-1645 Formacja duchowa wobec problemów rozwojowych dzieci i młodzieży p. Błażej Szostek dr

   

   

  21.03.2020

  Godziny Przedmiot Prowadzący sala
  800-930 Formacja duchowa w epoce mediów Fertacz A. Ks. dr
  945-1115 Formacja duchowa w epoce mediów Fertacz A. Ks. dr
  1130-1300 Formacja duchowa chrześcijanina według Biblii J. Kucharski ks. dr.
  1330-1500 Formacja duchowa chrześcijanina według Biblii J. Kucharski ks. dr.

   

  04.04.2020

  Godziny Przedmiot Prowadzący sala
  800-930 Kierownictwo duchowe a psychoterapia Buzun Ł. bp dr
  945-1115 Kierownictwo duchowe a psychoterapia Buzun Ł. bp dr
  1130-1300 Kierownictwo duchowe a psychoterapia Buzun Ł. bp dr
  1330-1500 Formacja duchowa chrześcijanina według Biblii J. Kucharski ks. dr.
  1515-1645 Formacja duchowa chrześcijanina według Biblii J. Kucharski ks. dr.

   

   

   

   

   

   

   

  25.04.2020

  Godziny Przedmiot Prowadzący sala
  800-930 Formacja duchowa wobec problemów rozwojowych dzieci i młodzieży p. Błażej Szostek dr
  945-1115 Formacja duchowa wobec problemów rozwojowych dzieci i młodzieży p. Błażej Szostek dr
  1130-1300 Kierownictwo duchowe a psychoterapia Buzun Ł. bp. dr
  1330-1500 Kierownictwo duchowe a psychoterapia Buzun Ł. bp. dr
  1515-1645 Kierownictwo duchowe a psychoterapia Buzun Ł. bp. dr

   

  13.06.2020

  Godziny Przedmiot Prowadzący sala
  800-930 Formacja duchowa w epoce mediów Fertacz A. Ks. dr
  945-1115 Formacja duchowa w epoce mediów Fertacz A. Ks. dr
  1130-1300 Formacja duchowa chrześcijanina według Biblii J. Kucharski ks. dr.
  1330-1500 Formacja duchowa chrześcijanina według Biblii J. Kucharski ks. dr.
  1515-1645 Formacja duchowa chrześcijanina według Biblii J. Kucharski ks. dr.

   

   

   

   

   

 2. ELEMENTY PSYCHOLOGII W FORMACJI DUCHOWEJ CZŁOWIEKA

  Ks. prof. UKSW dr hab. Marek Tatar

 3. DUCHOWOŚĆ DLA WSZYSTKICH – KIM JESTEŚMY I CZYM SIE ZAJMUJEMY

  JEŚLI MASZ CHWILKĘ CZASU – SIĄDŹ WYGODNIE – OBEJRZYJ – POMYŚL – PRZEMÓDL – PRZYJDŹ

  https://www.youtube.com/watch?v=QrSgYaj8Kkg

 4. STUDIA DOKTORANCKIE DUCHOWOŚCI UKSW

  W TROSCE O ROZWÓJ DUCHOWY WIERZĄCYCH

  KIERUJEMY SWOJE ZAPROSZENIE DO:

   • Księży zainteresowanych duchowością, ojców duchownych seminariów diecezjalnych oraz zakonnych, ojców duchownych dekanatów oraz wspólnot, spowiedników i kierowników duchowych, kapelanów różnorodnych grup społecznych, moderatorów Ruchów oraz Stowarzyszeń.
   • Sióstr zakonnych, mistrzyń postulatów, nowicjatów, junioratów, formatorek życia zakonnego, przełożonych oraz odpowiedzialnych za wspólnoty sióstr.
   • Katechetów i katechetek pracujących z młodzieżą szkolną.
   • Świeckich liderów oraz odpowiedzialnych za rozwój Stowarzyszeń, Ruchów, Zrzeszeń i Wspólnot. Świeckich doradców duchowych oraz formatorów duchowych, animatorów duchowości małżeńskiej i rodzinnej.
   • Wszystkich zainteresowanych formacją oraz poznawaniem duchowości

   

  STUDIA ODBYWAJĄ SIĘ W CYKLU DZIENNYM ORAZ ZAOCZNYM

  KONTAKT:

  Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

  ul. Dewajtis 5, 01 – 815 Warszawa

   tel. (22) 561 88 56 e-mail: wtdz@uksw.edu.pl

  Autobus 103, 121, 181: Przystanek UKSW

  Metrem – Stacja Wawrzyszew: Tramwaj 6,  17  - Przystanek UKSW

 5. KIERUNKI NAUKOWO-BADAWCZE DUCHOWOŚCI UKSW

  DUCHOWOŚĆ KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO:

 6. PODYPLOMOWE STUDIUM KIEROWNICTWA DUCHOWEGO UKSW

  REKRURTACJA ROZPOCZĘTA !!!

  ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W CYLU DWULETNIM

  CZTERY SEMESTRY

  DWIE SOBOTY W MIESIĄCU W GODZ. OD 9.00 DO 17.00

  OBEJMUJĄ WYKŁADY ORAZ ĆWICZENIA

  FORMACJA

  KAPAŁŃSKA ZAKONNA ŚWIECKICH

  Pozostałe informacje w „zakładce”

 7. SYMPOZJA NAUKOWE