Biogram

Ks. dr Marek Kotyński

Ojciec Marek Kotyński, kapłan Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Redemptorystów). Urodził się 2 lutego 1962 roku w Siedlcach. Studiował teologię duchowości na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie i zakończył studia licencjatem na podstawie rozprawy: „Evangelizare pauperibus et a pauperibus evangelizari w Konstytucjach Redemptorystów i dokumentach Zarządu Generalnego C.Ss.R.”. W latach 1995-2001 był kustoszem Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Rzymie. Studia doktoranckie ukończył w 2004 roku w Instytucie Duchowości Papieskiego Wydziału Teologicznego Teresianum w Rzymie, pracą doktorską pod kierunkiem Prof. Mauro Regazzoniego, zatytułowaną: „Zjednoczenie z wolą Bożą, jako kluczowe pojęcie chrześcijańskiego życia duchowego, według Alfonsa Marii de Liguori”. Od 2005 roku jest wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie, gdzie w latach 2005-2008 sprawował funkcję Dyrektora Studiów. Wykłada Teologię modlitwy, Mistykę oraz Historię duchowości w kontemplacyjnym Klasztorze Sióstr Redemptorystek w Bielsku Białej. Od 2008 roku prowadzi wykłady z zakresu duchowości filmu – „Film w kulturze chrześcijańskiej” w Instytucie Wiedzy o Kulturze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz w Prymasowskim Instytucie Życia Wewnętrznego z zakresu Historii duchowości, Mistyki oraz Duchowości w sztuce i filmie. Od 2008 roku jestem członkiem Zarządu Prowincji Warszawskiej Redemptorystów i przełożonym Wspólnoty Redemptorystów w Warszawie. Jest rekolekcjonistą, spowiednikiem i kierownikiem duchowym różnych wspólnot świeckich i zakonnych kontemplacyjnych i czynnych.

Publikacje
Pozycje książkowe:

 1. Medytacje nad ikoną Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Homo Dei, Kraków 2004, s. 95
 2. Uniformita alla volonta di Dio, come concetto-chiave della vita spirituale cristiana, secondo Alfonso Maria de Liguori, Rzym 2004, s. 394.
 3. Zanieść nadzieję ubogim. Ewangelizacja ubogich w dokumentach CSsR, Homo Dei, Kraków 2006, s. 253.
 4. R. Hajduk, M. Kotyński (red.), Ogarnięci tajemnicą odkupienia, Kraków 2006, s. 205.
 5. Pomagaj nam nieustannie! Maryjne rozważania majowe, Homo Dei, Kraków 2007, s. 96.


Artykuły w języku polskim:

 1. [Rec.] Cottier Jean-François, Anima mea: Priere et textes de dévotion du Moyen Age latin. Autour des Prieres au Méditations attribuées a saint Anselme de Cantorbéry (XI-XII siecle), „Polonia Sacra”, 12 (2003) s. 49-52;
 2. Ikonograficzne i duchowe rozważania nad ikoną Nieustającej Pomocy: Rozważania na Nieustanna Nowennę, „Homo Dei”, 54 (2003) s. 299-371;
 3. [Wprowadzenie] R. Bachtałowski, Akatyst do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Homo Dei, Kraków 2004;
 4. Charakterystyczne aspekty pisarstwa ascetycznego św. Alfonsa M. de Liguoriego, „Studia redemptorystowskie”, 3 (2005) s. 187-209;
 5. Zjednoczenie z wola Bożą, jako kluczowe pojęcie chrześcijańskiego życia duchowego według św. Alfonsa M. de Liguoriego, „Studia redemptorystowskie”, 4 (2006) s. 149-158;
 6. Odkupienie w myśli św. Alfonsa Marii de Liguoriego, w: R. Hajduk, M. Kotyński (red.), Ogarnięci Tajemnicą Chrystusowego Odkupienia. W poszukiwaniu inspiracji pastoralnych w pośrodku wszechświata i historii, Kraków 2006, s. 149-175;
 7. Oczekiwany pokój serca, „Pastores”, 36/3 (2007) s. 153-157;
 8. Sprawozdanie z sympozjum nt. „Pokój w prawdzie”, Rzym, 1-2 marca 2007 roku, „Homo Dei”, 3 (2007) s. 198-200;
 9. Piękno wyznacznikiem duchowości, „Polonia Sacra”, 21 (2007) s. 161-175;
 10. Mistyk, w: K. Flader, W. Kawecki [red.], Jan Paweł II człowiek kultury, materiały z konferencji naukowo-artystycznej w rocznicę śmierci papieża, wyd. Rafael, Warszawa 2008, s. 365-378;
 11. Nowenna – odkryta na nowo, „Pastores”, 39/2 (2008) s. 133-140;
 12. „O Panie uczyń z nas narzędzia swego pokoju”, w: „Introibo ad altare Dei”, Studia, PAT, Kraków 2008, s. 681-694;
 13. Teologiczne podstawy wspólnoty zakonnej, w: „Apostolska wspólnota redemptorystów”, M. Saj (red.), Homo Dei, Kraków 2008, s. 17-40;
 14. Tożsamość Życia Konsekrowanego w kontekście procesów laicyzacyjnych w Polsce, „Via consecrata”, 12 (2008) XII, s. 96-102.


Artykuły w językach obcych:

 1. La volonta di Dio nell’esperienza spirituale di Alfonso Maria de Liguori, „Spicilegium historicum”, 54 (2006) 299-371;
 2. Capone Domenico, C.Ss.R., Historia pewnej duszy. Życie i dzieło s. Marii Celeste Crostarosa, założycielki Zakonu Sióstr Redemptorystek (Madre Celeste Crostarosa – „Citta di Dio” dalla citta di Foggia. Storia di un’anima), Homo Dei, Kraków 2005, 272 p., „Spicilegium historicum C.Ss.R.”, 54 (2006) 462-465;
 3. Majorano Sabatino, C.Ss.R., (a cura di), Fonti gerardine, Valsele Tipografica, Materdomini 2005, „Spicilegium historicum C.Ss.R.”, 55 (2007) 521-524;
 4. La devozione alla Madre del Perpetuo Soccorso, „Il Soccorso Perpetuo di Maria” (miesięcznik maryjny), Bussolengo, maj 2007, s. 8-11.


Recenzje filmowe:

 1. Pokój syna, „Rodzina Odkupiciela”, 1 (2003).
 2. Moje wielkie greckie wesele, „Rodzina Odkupiciela”, 2 (2003).
 3. Matrix – Rewolucja, „Rodzina Odkupiciela”, 3 (2003).
 4. Strasti Christowi, „Zakon i miloserdja”, 2 (2005) (pismo w j. ukraińskim);
 5. Pasja, „Rodzina Odkupiciela”, 1 (2004).
 6. Dziewczyna z perłą, „Rodzina Odkupiciela”, 2 (2004).
 7. Pan od muzyki, „Rodzina Odkupiciela”, 3 (2004).
 8. The aviator, „Rodzina Odkupiciela”, 1 (2005).
 9. Cienista dolina, „Rodzina Odkupiciela”, 45 (2005).
 10. Crash. Pędząc przez życie, zderzamy się ze sobą, „Rodzina Odkupiciela”, 46 (2006).
 11. Jasminum, w: „Rodzina Odkupiciela”, 50 (2007) s. 39.
 12. Wielka cisza, w: „Rodzina Odkupiciela”, 51 (2008) s. 25.
 13. Wyspa, w: „Rodzina Odkupiciela”, 52 (2008), s. 24.